Borstkanker en koolhydraten ("Suiker") | Dr. Med. Jan Baak AS

Borstkanker en koolhydraten (“Suiker”)

Patiënten met borstkanker, die voor  de operatie veel suiker (“koolhydraten”) hebben gedronken, hebben een veel grotere kans om later uitzaaiingen te  ontwikkelen

Onlangs promoveerde Dr. Tone Lende, borstchirurg, in Noorwegen op het onderwerp Borstkanker groei en koolhydraten.

In veel ziekenhuizen mogen patiënten met borstkanker, die de volgende dag geopereerd worden, ´s-avonds voor de operatie niets meer eten (ze moeten “nuchter blijven”). Wel mogen ze water drinken. Maar de laatste jaren is dat in veel ziekenhuizen in Engeland veranderd en krijgen ze een geconcentreerde suikerdrank te drinken, omdat patiënten zich daarmee (vooral na lange operaties, 6-8 uur), veel beter voelen. Nu duren borstkanker operaties niet zo lang (45 minuten, tot 1,5 uur). Er zijn bovendien al heel lang aanwijzingen, dat hoge insuline spiegels in het bloed, ongunstig zouden kunnen zijn.

Om te onderzoeken, wat het effect van koolhydraten gebruik voor de operatie op borstkanker is, werden patiënten verdeeld in óf nuchter, óf koolhydraten (suiker). De “nuchter groep” mocht de dag voor de operatie na 8 uur s’avonds niet meer eten, alleen water drinken. De “koolhydraten groep” patiënten dronken de avond voor de operatie, en de volgende ochtend vlak voor de operatie, hoge doses koolhydraten.

Dr. Lende onderzocht het effect daarvan op 1. de kankers (o.a groeisnelheid), 2. insuline en andere kenmerken in het bloed, 3. hoe de patiënten zich voelden op de dagen na de operatie, 4. hoe de wond genezing was, en 5. hoe het met patiënten later ging (tot en met 9 jaar na de operatie). Vrijwel alle patiënten hebben het eiwit “oestrogeen receptor” op het celoppervlak van hun borstkanker cellen. Omdat die zich anders gedragen dan borstkanker zonder dat eiwit, werden alleen die patiënten onderzocht.

De belangrijkste bevindingen van Lende waren, dat:

  1. De tumoren in de “koolhydraten groep” sneller groeiden en veel minder progesteronreceptor hadden;
  2. Er geen verschillen waren in hoe de patiënten zich voelden en hoe de wondgenezing was;
  3. Vrijwel all patiënten, die uitzaaiingen ontwikkelden in de jaren na de operatie, inde “koolhydraten groep“ zaten (figuur 1).
  4. Er waren (begrijpelijk) sterke correlatie met insuline en andere stoffen in het bloed.

Deze resultaten duiden er op, dat patiënten met borstkanker het beste een dieet en levensstijl kunnen volgen, die het bloed insuline en gewicht laag houden.

Dat kan door

  1. Veel lichaamsbeweging
  2. Een laag-koolhydraten/hoog vet (LowCarb High Fat LCHF) dieet te volgen en/of
  3. Medicijnen die het insuline verlagen (Metformin, TCM   kruiden geneesmiddelen).

Meer vragen?
Wilt u behandeld worden met TCM medicijnen die u voor en na de operatie in verband met borstkanker kunnen helpen?
Neem contact met mij op.

Figuur. Patiënten met ER positieve borstkankers, die vlak voor de operatie hoge doses koolhydraten (“suiker”) innemen, hebben een veel hogere kans in de jaren na de operatie uitzaaiingen te ontwikkelen.

Literatuur:
Lende TH, Austdal M, Varhaugvik AE, et al. Influence of pre-operative oral carbohydrate loading vs. standard fasting on tumor proliferation and clinical outcome in breast cancer patients ─ a randomized trial. BMC Cancer. 2019;19(1):1076. Published 2019 Nov 8. doi:10.1186/s12885-019-6275-z

Wat kan ik voor u betekenen?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken of maak rechtstreeks een afspraak via mijn online afsprakensysteem.

Contact opnemenAfspraak maken