Het TCM medicijn LHQW helpt bij Covid-19 | Dr. Med. Jan Baak AS

Het TCM medicijn LHQW helpt bij Covid-19

 • Wie kent Corona niet. Voorlopig nog geen vaccin, duizenden zieken (velen met langdurige klachten) en honderden doden per maand
 • Goed nieuws: een bepaald TCM kruiden medicijn helpt tegen COVID-19.
 • Het medicijn heet Lian hua qing wen (LHQW).
 • Even ergens LHQW bestellen? Op Internet bijvoorbeeld, of zo maar een firma?
 • Nee, het is receptplichtig. Alternatieve medicijnen dan? Nee want er is veel kaf onder het koren en alleen van LHQW is het effect bewezen.
 • Geïnteresseerd? Neem contact op met mij op!

Twee onderzoeken in een toptijdschrift

Het was al eerder bewezen, dat LHQW ook tegen influenza en andere viruszeikten hielpen 1, 2, 3. Daarom had het Chinese ministerie van volksgezondheid al in een vroeg stadium van de epidemie, in januari, aanbevolen om de medicijnen te gaan gebruiken om Covid-19 te voorkomen of af te remmen4. Dat advies was niet gebaseerd op hard direct wetenschappelijk bewijs, maar op “circumstantial evidence”.

Omlangs zijn 2 wetenschappelijke onderzoeken verschenen in Phytomedicine. Dit is een zeer vooraanstaand internationaal wetenschappelijk tijdschrift, dat ook op PubMed staat en een hoge Impact Factor heeft.

Groot klinisch onderzoek

In het eerste grote onderzoek, hebben 15 vooraanstaande universitaire ziekenhuizen in China de handen ineengeslagen (4) (Ke Hu, et al., Phytomedicine, https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153242)5). Kort samengevat waren de resultaten in de LHQW behandelde COVID-19 groep veel beter dan in de COVID-19 zonder LHQW groep:

 • Het herstel percentage was significant hoger (92 % vs. 82 %);
 • De tijd tot herstel van de symptomen was aanzienlijk korter (7 vs. 10 dagen);
 • Ook de tijd tot koorts-vrij was korter (2 vs. 3 dagen);
 • Vermoeidheid duurde minder lang (3 vs. 6 dagen);
 • Hoesten duurde minder lang (7 vs. 10 dagen);
 • De snelheid waarmee borstkas/longen-tomografische ziekte verschijnselen verdwenen was beter;
 • Klinische genezing was hoger (79% vs. 66%).
 • Natuurlijk waren al deze dingen significant (want anders stond het hier niet).

Details van het klinische onderzoek

Het onderzoek was zeer goed opgezet en is gepubliceerd in een uitstekend wetenschappelijk tijdschrift. Het hoogste Pubmed geregistreerde westerse tijdschrift in de kruiden geneeskunde, met een impact factor van 4,2. Om het iets ingewikkelder te zeggen: het was een prospectief multicenter open-label gerandomiseerde gecontroleerde trial. Patiënten werden gerandomiseerd om de gebruikelijke behandeling alleen, of in combinatie met LHQW te krijgen capsules (4 capsules, driemaal daags) gedurende 14 dagen. Het primaire eindpunt was de snelheid van de symptomen (koorts, vermoeidheid, hoesten) herstel. Er werden hebben 284 patiënten (142 elk in de behandelings- en controlegroep) opgenomen in de volledige analyseset. Het herstel percentage was significant hoger in de behandelingsgroep in vergelijking met de controlegroep (92 % vs. 82 %, p =0,02). De mediane tijd tot herstel van de symptomen was aanzienlijk korter in de behandelingsgroep (mediaan: 7 vs. 10 dagen, p <0,001). Tijd tot herstel van koorts (2 vs. 3 dagen), vermoeidheid (3 vs. 6 dagen) en hoesten (7 vs. 10 dagen) was ook significant korter in de behandelgroep (alle p <0,001). De snelheid waarmee borst-tomografische manifestaties (84 % vs. 64%, p <0,001) en klinische genezing (79% vs. 66%, p = 0,02) waren ook hoger in de behandelgroep.

Fig. 1. De mediane waarden en 95% betrouwbaarheidsintervallen van de snelheid van en de tijd tot symptoomherstel in de LHQW behandelde (“Treatment group”) en de niet met LHQW behandelde COVID-19 patienten. A. Vergelijking van de snelheid van symptoomherstel in de behandelings- en controlegroep in de volledige analyseset; B. Vergelijking van de snelheid van symptoomherstel in de behandel- en controlegroep in de set per protocol; C. Vergelijking van de tijd tot symptoomherstel in de behandelings- en controlegroep in de volledige analyseset; D. Vergelijking van de tijd tot symptoomherstel in de LHQW behandel- en niet-met-LHQW  behandelde COVID-19 groep in de set per protocol. In beide sets waren de resultaten sterk significant.

Fig. 2. Dynamische veranderingen in het herstelpercentage. A. in de volledige analyseset,

 1. in de set per protocol. Weergegeven is de Kaplan Meier-curve voor het percentage patiënten met herstel van de symptomen (inclusief koorts, hoesten en vermoeidheid) op individuele tijdstippen voor de controlegroep (blauw) en de LHQW behandelingsgroep (rood).

 

Tweede onderzoek: Network Farmacologie: de werkingsmechanismen van LHQW bij COVID-19

In het tweede onderzoek werden de werkingsmechanismen in COVID-19 patienten onderzocht, van de 13 kruiden, die in het LHQW TCM medicijn zitten. Daarbij werden de modernste techniek gebruikt die er momenteel bestaat: Netwerk farmacologie.

Daaruit bleek het volgende.

 • De 13 LHQW-kruiden werken sterk in op cel- en weefsel processen in de maag-, hart-, lever- en milt-systemen, maar de meeste (10 van de 13 kruiden) in het longsysteem.
 • Dit wijst op specifieke sterke effecten bij longziekten, maar ook op ziekte processen in de andere orgaansystemen.
 • LHQW-kruiden moduleren vele bekende ontstekingsprocessen,
 • hebben antivirale effecten,
 • herstellen beschadigd longweefsel,
 • vermideren de “cytokinestorm”,
 • verbeteren de door ACE2-expressie veroorzaakte symptomen.

Conclusies: Deze resultaten geven een rationele farmacologische basis en ondersteuning voor de behandeling van COVID-19 en mogelijk andere ziekten met LHQW.

 

Referenties

 1. Duan, Z., Jia, Z., Zhang, J., Liu, S., Chen, Y., Liang, L., Zhang, C., Zhang, Z., Sun, Y., Zhang, S., 2011. Natural herbal medicine Lian hua qing wen capsule antiinfluenzaA(H1N1) trial: a randomized, double blind,positive controlled clinicaltrial. Chin. Med. J. 124, 2925–2933.
 2. Cheng, D., Li, Y., 2020. Clinical analysis and typical case report of Lianhua qingwen granule in treating 54 cases of new coronavirus pneumonia. World J. Tradit. Chin. Med. 15, 150–154.3. Li, R., Hou, Y., Huang, J., 2020. Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2). Pharmacol. , 104761.
 3. General Office of The National Health and Health Commission, O.O.T.S., 2020. Notice on issuing a new coronavirus pneumonia prevention and control plan (Trial Version 7).
 4. Ke Hu, et al., Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial. Phytomedicine, https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153242

Zheng S, Baak JP, Li S, Xiao W, Ren H, Yang H, Gan Y, Wen C. Network pharmacology analysis of the therapeutic mechanisms of the traditional Chinese herbal formula Lian Hua Qing Wen in Corona virus disease 2019 (COVID-19), gives fundamental support to the clinical use of LHQW. Phytomedicine. 2020 Sep 6;79:153336. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153336. PMID: 32949888 Free PMC article.

Wat kan ik voor u betekenen?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken of maak rechtstreeks een afspraak via mijn online afsprakensysteem.

Contact opnemenAfspraak maken