Prijzen en voorwaarden, per 1 januari 2019:

  • Prijs geldt voor 9:00-18:00u, in mijn praktijk in Voorschoten.
  • Voor behandelingen buiten deze tijden of elders (alleen na schriftelijke overeenkomst) is er een toeslag van 50%, reistijd plus reiskosten (0,50 euro per km)
  • ’s Avonds, tijdens het weekend of op feestdagen alleen voor noodsituaties / ernstige acute aandoeningen, per telefonische afspraak
  • Verbruiksmiddelen (bv injecties) komen apart voor rekening van de patient, na overleg vooraf
  • Medicijnen gaan op recept, en kunt u bij een gecertificeerde apotheek die gespecialiseerd is in TVM kruiden, bestellen. Die medicijnen betaalt u zelf aan de apotheek.
Bedrag in Euro
Eerste overleg en evt. behandeling tot 45 minuten 206
Eerste consult en evt. behandeling meer dan 45 minuten,
per 15 minuten of een gedeelte daarvan
55
Vervolgconsult tot 30 minuten 155
Telefoon, Facetime, Skype of Email consult, per 10 minuten (u belt mij) 50
Recept consult per email of telefoon (u belt mij), per 5 minuten 20
Extra behandelingen (dieet advies, cupping, electrostimulering, tuina massage, qi gong):   Vanaf 40 euro
Reiskosten voor thuisbezoek en behandeling, per 50 kilometer vanaf Akersloot of Voorschoten
(welke plaatst het dichtste bij is)
25
Reistijd per uur 180

Afzeggen van afspraken:

Ik moet mijn vliegtuig en auto in Nederland ruim tevoren bestellen. Vandaar het volgende.
U kunt een gemaakt afspraak gratis per email afzeggen, mits het afzeggen gebeurt minimaal 15 werkdagen voor de geplande werkdag van de afspraak. Weekend dagen, zon- en feest dagen gelden NIET als werkdagen. Een afzegging is pas dán geldig, als ik de afzegging per email bevestig. Dat doe ik altijd vóór 16.00 van de laatste mogelijk gratis afzegdag.
Dus bij een normale werkweek, en afspraak op donderdag, is uw laatste gratis afzegmogelijkheid met bevestiging door mij, woensdag 3 weken ervoor, vóór 16:00 uur. Als u daarna afzegt, moet het consultbedrag en eventuele bijkomende kosten voor het afzeggen van de huurauto en het vliegtuig die ik heb besteld, door u worden betaald.

Betaling:

U betaalt direct na de behandeling in mijn praktijk met een gewone betalingskaart, per bank terminal. Dus GEEN creditkaart. Bij hoge uitzondering kunt u, mist tevoren overeengekomen, per bank betalen. U ontvangt dan per email een factuur. Het bedrag dient binnen 2 dagen na dagtekening van de factuur op mijn bankrekening zijn bijgeschreven.

Contactadres en telefoon:

U verplicht zich mij steeds uw meest recente email en postadres per email te laten weten.
Ik bevestig de door u doorgegeven verandering steeds per email. Pas dan is het bericht geldig.