Veel ziekten kunnen goed behandeld worden met het westerse geneeskunde, maar niet allemaal.
Traditionele Chinese geneeskunde kan in veel gevallen zeer nuttig zijn. Het wordt niet voor niets al tientallen jaren in de beste Amerikaanse top-ziekenhuizen toegepast!

Wat is Traditionele Chinese Geneeskunde (TKM)?

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) is oorspronkelijk een ervaringsgeneeskunde, die tenminste 2000 jaar oud is en sinds 1956 voortdurend wordt gemoderniseerd en uitgebreid.

In Europa is er sinds 2013 één universitaire TCM opleiding voor uitsluitend artsen. En wel aan de internationaal hoogst geplaatste universiteit in Duitsland, de Technische Universiteit München (TUM). Daar wordt aan de Faculteit voor Sport- en Gezondheidswetenschappen een masteropleiding in Traditionele Chinese Geneeskunde gegeven. Naast heel grondig theorie onderwijs, worden daar ook veel praktijk oefeningen gedaan.

In China wordt TCM vaak naast en samen met westerse geneeskunde gegeven, bv. in het Fudan Universiteit Shanghai Cancer Center, Shanghai, China.

Naast gewone westerse geneesmethoden, bestaat in mijn praktijk Traditionele Chinese Geneeskunde uit:

  • Phytomedicatie volgens Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)
  • Medische acupunctuur volgens de TCG principes
  • Oor-acupunctuur (Dr. Angermaier, chirurg)
  • Cupping, scraping
  • Tuina: chinese massage methoden
  • TCG dieet advies
  • Qigong lichaamsbewegings oefeningen
  • Electrostimulering

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) is oorspronkelijk een ervaringsgeneeskunde, die tenminste 2000 jaar oud is en sinds 1956 is gemoderniseerd.  TCM heeft daarom een ​​enorm lange ervarings-geschiedenis (empirie). Niet dat TCM stil heeft gestaan: integendeel! TCM is altijd uitermate logisch geordend geweest, en nieuwe kennis en kunde werd steeds weer geintegreerd.

TCM is flexibel en extracteert / integreert kennis en behandelingen uit de westerse en andere geneeskunde methoden. Daarom heeft TCM zich ontwikkeld tot een belangrijke hoogwaardige medische wetenschap. TCM wordt onderwezen op heel veel universiteiten in China, maar ook in de Verenigde Staten en Europa.

Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai, China.

TCM wordt ook gebruikt in vele Amerikaanse top-ziekenhuizen. Bijvoorbeeld:

MD Anderson Cancer Center – Houston, Texas, USA

Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland, USA

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, New York, USA

Werkt Traditionele Chinese Geneeskunde?

Natuurlijk werkt Traditionele Chinese Geneeskunde, en daarom bestaat het ook al meer dan 2000 jaar. Er is daarom zeer uitgebreide ervaring met traditionele Chinese geneeskunde (TCG). Als het niet werkte, was het al lang geleden verdwenen. Ook zijn er veel wetenschappelijke studies, die bewijzen dat TCG helpt, tot op het hoogste bewijsniveau van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).

Ik was zelf aanvankelijk ook zeer sceptisch, en eigenlijk vele tientallen jaren zeer negatief over alle vormen van “alternatieve geneeskunde”.

Vraagt u mijn naaste collega’s in het ziekenhuis in Stavanger maar!

Omdat ik altijd wetenschappelijk ingesteld geweest (BEWIJS! BEWIJS!), vroeg ik de patiënten die in 2012-2014 voor het eerst kwamen, een  anonieme enquete in te vullen. Ze beoordeelden 8 weken na de start van de behandelingen hun ziekteklachten opnieuw. De gemiddelde en mediane klachtenduur bij de start van de behandelingen was 14 en 10 jaar.

Hiernaast ziet u de resultaten van de behandelingen in mijn praktijk, in 2012-2014.

Let op, hoe lang de patienten al klachten hadden, toen ze voor het eerst bij mij kwamen!

Scepsis tegen Traditionele Chinese Geneeskunde

Veel artsen staan sceptisch tegenover traditionele Chinese geneeskunde en denken dat het kwakzalverij is. Ik begrijp dat heel goed en was zelf tot 2008 zeer negatief over “kruiden en naalden”. Maar traditionele Chinese geneeskunde is GEEN kwakzalverij, wanneer het wordt toegepast en gebruikt door serieuze artsen die een goede opleiding in TCM hebben gevolgd.

Is traditionele Chinese geneeskunde veilig?

Absoluut! Daarom heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration, na 25 jaar grondig onderzoek, acupunctuur in 1997 als medische handeling goedgekeurd. Acupunctuur heeft namelijk zeer weinig bijwerkingen. Mits het wordt uitgevoerd door gecertificeerde bekwame artsen.

Ook zijn de bijwerkingen van kruiden geneesmiddelen uiterst zeldzaam. Bij ongeveer 5% van de patienten, komen in het begin voorbijgaande lever en nier enzym stijgingen voor, en die moet iedere therapeut daarom ook controleren. Heel zeldzaam zijn allergische reacties.

Maar let op: deze minimale bijwerkingen gelden ALLEEN voor kruiden geneesmiddelen, die door gecertificeerde apothekers worden geleverd! TCM medicijnen, die (veel goedkoper) op internet worden aangeboden, zijn kwalitatief vaak slecht, en kunnen pesticiden, zware metalen, hormonen en verontreinigingen bevatten. Die kunnen echt levens bedreigend zijn.

Misstanden onder zogenaamde acupuncturisten en therapeuten

Helaas zijn er (naar mijn ervaring) nogal wat niet-serieuze personen werkzaam in de alternatieve sector, die zich als ʺacupuncturistʺ of ʺtherapeutʺ uitgeven.

Geen wonder, dat er ernstige ongevallen en zelfs acute sterfgevallen bekend zijn, door het gebruik van acupunctuur door zulke “therapeuten”, die harttamponade, pneumothorax, pericarditis, en ernstige bloeddrukdaling hebben veroorzaakt.

Ik vind, dat het door de wet verboden zou moeten zijn, dat mensen (bijna zonder onderwijs) zich “acupuncturist” kunnen noemen en acupunctuur naalden gebruiken voor de behandeling van goed-gelovige patienten.

Persoonlijk schrijf ik alléén TCM geneesmiddelen voor, die door officiële geautoriseerde apothekers worden geleverd. Dus géén goedkope internet medicijnen!

Bewaren